مطالب توسط Jaberi

روش رفع گرفتگی لوله فاضلاب هنگام تجمع قیر یا سیمان در سیفون توالت

  رفع گرفتگی لوله فاضلاب: اغلب در ساختمان های نوساز به دلیل بی دقتی و نیز عدم رعایت برخی اصول فنی ساختمان سازی، مقدار فراوانی قیر یا سیمان،در سیفون توالت جمع می شود. لذا هنگام بهره برداری از ساختمان و یا مدت کوتاهی پس از استفاده از توالت ساختمان گرفتگی ایجاد می شود. که از […]

تعمیر و اجزای سیفون توالت فرنگی

تعمیرمخزن سیفون توالت فرنگی را می توان مهمترین بخش تعمیر توالت فرنگی نام برد. در واقع بیشترین قسمتی که در توالت فرنگی در معرض خرابی قرار دارد، سیفون آن است. از آنجایی که استفاده از توالت فرنگی ها روز به روز در حال افزایش است، دانستن برخی از عیب های آن که بیشترین امکان وقوع […]

روش های مختلف رفع گرفتگی لوله فاضلاب و سیفون

در معماری ساختمان های ایرانی و به هنگام لوله کشی فاضلاب ساختمان ها، اغلب برای تغییر مسیر لوله های فاضلاب از قطعه ای به نام زانویی آن هم از نوع 90 یا 45 درجه استفاده می کنند. علاوه بر این به منظور جلوگیری از نفوذ گاز ناشی از تغییرات شیمیایی مواد فاضلابی و نیز حشرات […]